Vi kan tilby betjent sentralbord/resepsjon, posttjeneste, parkering og kantine. Flotte møterom, fellesrom og trimrom i bygget. Felles kantine/lunsjordning på Lanternen Restaurant for byggets leietagere.

Dronningen Kontorsenter ble renovert innvendig i 2013-2014. Sommeren 2016 ble utvendige fasader renovert. Dronningen Kontorsenter fremstår som et landemerke i indre Oslofjord, og har en unik beliggenhet, med utsikt over innseilingen til Oslo havn og nærhet til et meget aktivt maritimt miljø.