Dronningen

Dragning-skjæret, som fikk navnet “Dronningen”, var navnet på et lite skjær utenfor det kongelige slott Oscarshall på Bygdøy.

I 1902 oppførte Hukselskapet, som drev fergetrafikk mellom Kristiania og Bygdøy, det første bygget her. Kongelig Yachtklub Kristiania, KYY, leide huset fra 1902. I 1906 kjøpte Kongelige Norsk Seilforening bygningen, og den ble utvidet flere ganger i årene som fulgte.

Den 5. september 1929 brant huset ned til grunnen. I etterkant av brannen ble det holdt en arkitektkonkurranse for et nytt bygg. Konkurransen ble vunnet av arkitektene Andreas Bjercke og Georg Elliassen. Dronningen åpnet på nytt i mail 1931.

K.N.S. solgte Dronningen på begynnelsen av 1980-tallet og det ble gjort om til et kontorsenter. Den øverste etasjen beholdt K.N.S. som klubblokale.

Bygget ble i 1994 kjøpt av Petter C.G. Sundt. Dronningen har i de senere årene blitt totaltrenovert innvendig og utvendig, med stor vekt på å beholde den opprinnelige funkisarkitekturen fra 1930-tallet.

Dronningen eies i dag av Helene Sundt AS.